Comunicació i Patrimoni cultural

  LA TAULA DE COMUNICACIÓ   Presentació
Programa
Continguts i presentacions
 
       
A PROP! COMUNICACIÓ  

COMUNICACIÓ I PATRIMONI CULTURAL

Tant el sector dels mitjans de comunicació com el sector cultural treballen en l’àmbit de la difusió del coneixement i és en aquest sentit que ofereixen un servei a la societat. Però tot i compartir el mateix objectiu, el món de la comunicació i la cultura funcionen sovint com dues realitats paral·leles. Aconseguir que els agents culturals percebin als mitjans de comunicació com a aliats per guanyar en difusió i presència pública, i que els mitjans facin una aposta més decidida per oferir a la seva audiència continguts culturals de qualitat és una fita encara per assolir.
Tot i així, seria injust no reconèixer l’existència d’experiències d’èxit que demostren que la col·laboració entre comunicació i cultura no és només possible, sinó que quan aquesta cooperació es produeix els resultats són altament positius per ambdós sectors. L’eclosió de les noves tecnologies (i molt especialment dels anomenats Social Media) facilita i alimenta aquesta

JORNADES DE COMUNICACIÓ
II Jornada: Premsa de barris de Barcelona
IV Jornada: Internet com a mitjà de proximitat
VII Jornada: Joves i
Comunicació
VIII Jornada: Comunicació i patrimoni cultural
tendència, fent emergir noves i interessants oportunitats de creixement, tant necessàries en temps de crisi.
És tenint en compte aquesta realitat, que la Taula de Comunicació ha decidit triar el leit motiv de Comunicació i Patrimoni cultural com a eix vertebrador de la vuitena edició de les seves jornades temàtiques, que organitza des de l’any 2000 amb l’objectiu de fomentar el debat, la reflexió i l’anàlisi dels mitjans de comunicació.
CONTACTE
LINKS
 
Amb el patrocini
 
Taula de Comunicació | Vilamarí, 54 | 08015 Barcelona | Telf. 93 425 48 23